کانون آگهی وتبلیغات

10 / 10
از 1 کاربر

شاید بارها باخود بگویید کانون آگهی وتبلیغات چیست وکارش چیست ؟

اگر بخواهیم بگوییم کانون آگهی وتبلیغات چیست بایستی از ابتدا شروع کنیم

کانون آگهی وتبلیغات وابسته به وزارت وفرهنگ وارشاداسلامی است ومجوز این کانون ها ازآنجا صادر می شود .

فعالیت این کانونها در حیطه تبلیغات :

لازم به ذکر است که هرکانون میتواند فقط یک رسته را انتخاب کنند .

کانون ها موظف به این هستند طبق قوانین تبلیغات فعالیت کنند .

از جمله کارهای کانونها چاپ آگهی نامه است که اغلب بصورت مجلات تبلیغاتی شناخته می شوند .کانون سیب چهارم نیز در این زمینه فعالیت دارد وقیمت تعرفه های آن نسبت به رقبا بسیار ژایین می باشد.

کانونهای آگهی وتبلیغات سیب چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :