سیب چهارم به چه معناست ؟

10 / 10
از 1 کاربر


سیب در آداب و رسوم ملل دارای جایگاه و نماد ارزشمندی در بین ملت هاست ؛ در برخی از کشور ها سیب را نماد سلامتی میدانند در برخی ادیان آن را میوه ای الهی
می شناسند
برای درک مفهوم سیب چهارم باید به ۳ سیب قبلی که باعث تحول بشریت بوده اشاره ای بکنیم 
🍎 اول سیبی بود که حوا خورد و باعث تبعید انسان از بهشت بر روی زمین شد 
🍎 دوم بر سر نیتون"۱۶۷۸" برخورد کرد و بنیان یکی از بزرگترین تئوری های فیزیک را بنا نهاد (گرانش)
🍎 سوم شاید معروف تر از بقیه باشد ؛ بله درست است استیو جابز "۱۹۷۶" کسی که پایه های یکی از بزرگترین شرکت های دانش بنیان در هزاره جدید را بنا نمود 
و اینک در ایران و در صنعت تبلیغات 🍎 چهارم متولد شده و چشم اندازی بلند برای فتح قله های موفقیت را پیش روی خود نظاره میکند

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :